Forma zaliczenia

Studenci proszeni są o wykonanie odpowiedniego ONKOTESTU i muszą otrzymać w wyniku ocenę pozytywną.

Prosimy Print Screen pierwszej (z numerem testu) i ostatniej strony (wraz z datą i godziną na ekranie monitora) wkleić do dokumentu tekstowego i plik zamieścić w chmurze studenckiej prowadzonej na serwerach Uczelni przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dokument ten prosimy starannie opisać w tytule pliku danymi w następującej kolejności: nazwisko, imię, nr albumu, rok studiów, wydział (WL, WL ED), stacjonarny lub niestacjonarny (tryb studiów). Studenci ED dopisują koniecznie ED.

Prosimy o staranne oznakowanie zawarte w tytule pliku - od wyniku testu i oznakowania zależy właściwa identyfikacja autora zaliczonego testu i zaliczenie przedmiotu.