e-onkologia

Projekt edukacyjny finansowany przez Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Strona stworzona przez Akademię Medyczną we Wrocławiu przy współpracy z Akademicką Siecią Onkologiczną.

 

Internetowy portal edukacyjny, przeznaczony dla studentów Uczelni Medycznych i młodych lekarzy.

Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Zdrowia w 2009 w ramach NPZChN (zadanie pt. Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009 r.) stworzono Międzyuczelnianą Stronę Internetową dla Studentów Medycyny. Do doboru zawartości merytorycznej strony zaangażowano szerokie grono nauczycieli akademickich ze wszystkich ośrodków nauczających onkologię. Portal jest źródłem najnowszych danych dotyczących onkologii przeznaczonych dla studentów Uczelni Medycznych i młodych lekarzy a w późniejszym etapie dla pacjentów i ich rodzin. Zasadniczym zadaniem portalu jest:

  • propagowanie fachowej wiedzy na temat diagnozowania i leczenia nowotworów,
  • przybliżanie nowych odkryć w zakresie nauk podstawowych i klinicznych dotyczących onkologii,
  • udostępnianie wytycznych dotyczących leczenia onkologicznego i leczenia powikłań,
  • udostępnienie listy danych adresowych ośrodków zajmujących się leczeniem onkologicznym,
  • kształcenie ustawiczne przed- i podyplomowe w zakresie onkologii.
Strona zawiera cykl wykładów z onkologii (obejmujących zasadniczą część ujednoliconego programu nauczania onkologii), onkotesty internetowe, linki do onkologicznych zasobów internetowych, informacje o NPZChN, systemie lecznictwa onkologicznego i specjalizacjach onkologicznych. Strona zawiera również odnośniki do jednostek nauczających onkologię.